บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

มิ.ย. 15 2559

เด็กที่มีหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิดมีอาการอย่างไร

ร่วมเพิ่มโอกาสการรักษาได้ เมื่อพบเจอเด็กที่มีอาการโรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิดและเข้าข่ายผู้ด้อยโอกาส แจ้งข้อมูลได้ที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ โทร.0 2716 6070-1

Read More
มิ.ย. 13 2559

การวินิจฉัย การรักษา และการดูแลเด็ก หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

Infographic แสดงให้เห็นถึงการวินิจฉัย การรักษา และการดูแลเด้กที่เป็นโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

Read More
มิ.ย. 13 2559

อาการ และความเสี่ยง โรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด

ความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจของทารกในครรภ์จะเริ่มสร้างเมื่อทารกมีอายุครรภ์ได้ 5 สัปดาห์ และเสร็จสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 12 สัปดาห์ การสร้างหัวใจจะถูกกำกับด้วยสารทางพันธุกรรมเรียกว่ายีน (gene)

Read More