bih.button.backtotop.text

ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์

01 มกราคม 2554

บริจาคเพียงนิด ช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กซึ่งเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคลิ้นหัวใจรั่ว ที่มีฐานะยากจนผ่านโครงการ “บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย” เพื่อให้เด็ก ๆ ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจได้รับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ปกติการผ่าตัดหัวใจในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงถึง 500,000 บาทต่อราย หากนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาจนถึงกลางปี 2554 นี้ ทางโครงการฯ ได้ผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้ว 361 ราย โดยเป้าหมายของโครงการฯ ตอนนี้คือการผ่าตัดหัวใจแก่ผู้ป่วยให้ได้ครบจำนวน 500 ราย โครงการฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อีกด้วย โดยท่านสามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือบริจาคด้วยเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนฯ ให้แก่ฝ่ายบัญชีการเงินที่หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ www.bumrungrad.com/onlinedonation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2667 2012


จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ปี 2550 - 2554 (ณ วันที่ 6/6/2554)
• 2550 = 84     ราย
• 2551 = 57    ราย
• 2552 = 105    ราย
• 2553 = 73    ราย
• 2554 = 42    ราย (ณ วันที่ 6/6/2554)
รวม  = 361 ราย
 

รพ. บำรุงราษฎร์ มอบลานกิจกรรมใหม่ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

มร. แมค แบนเนอร์ (กลาง) ผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และนางสุวัฒนี ไชยนันทน์ (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ร่วมกันวางแผ่นกระเบื้องปูพื้นชุดสุดท้าย ในการปรับปรุงลานกิจกรรมเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนนิคมมักกะสัน ซึ่งดูแลเด็กในชุมชนจำนวน 180 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สุขภาพดี สังคมดี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

รพ. บำรุงราษฎร์เปิดศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานแถลงข่าวเปิด ‘ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด’ ซึ่งเป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษามารดาและทารกครรภ์เสี่ยงโดยได้รับเกียรติจาก พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล (ที่สองจากซ้าย) หัวหน้าศูนย์สูตินรีเวช พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นศูนย์เฉพาะทางของไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และยังถือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแพทย์ในสาขาสูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลไปอีกขั้นหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs