bih.button.backtotop.text

ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดนิทรรศการภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก”

บุคคลในภาพ (จากซ้าย) รองศาสตราจาย์นายแพทย์กวี สุวรรณกิจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิช ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ, แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, นายแพทย์ปัญญา กีรติหัตถยากร ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.), แพทย์หญิงกาญจนา สุทธากิจพันธ์และแพทย์หญิงประภาพรรณ นาควัชระโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดนิทรรศการภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” จำนวนกว่า 180 ภาพ ซึ่งเป็นฝีมือศิลป์ของแพทย์และผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตลอดจนศิลปินที่มีจิตศรัทธาและร่วมอุทิศแรงกายแรงใจในการวาดภาพเพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในโอกาสครบรอบ 30 ปีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ end.gif

 

ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแล้วตามโครงการ "รักษ์ใจไทย"

 

ผลงาน "แมวเหมียว" โดย รศ. นพ. กวี สุวรรณกิจ
ผลงาน "พลังแผ่นดิน" โดย พญ. ประภาพรรณ นาควัชระ
ผลงาน "หนูน้อยชาวเขา" โดย พญ. กาญจนา สุทธากิจพันธ์
 

 

ส่งความสุขปีใหม่...พร้อมมอบหัวใจดวงใหม่แก่เด็กยากไร้


เลือกส่งความสุขแก่คนที่คุณรักด้วยไปรษณียบัตรชุด “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” โดยรายได้นำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อสมทบทุนโครงการ "รักษ์ใจไทย” เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ จำหน่ายในราคาชุดละ 250 บาท (1 ชุดมี 12 ภาพ) สนใจสั่งซื้อได้ที่บูธ “รักษ์ใจไทย" ชั้น M อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือสอบถามได้ที่ 084 555 4815

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs