bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ต.ค. 10 2561

อากาศเปลี่ยนแปลง เฝ้าระวัง! เด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม

โรคปอดอักเสบ (pneumonitis) หรือ ปอดบวม เป็นการอักเสบของเนื้อปอด ที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะปอดอักเสบจากการติดเชื้อในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ

Read More
มิ.ย. 06 2561

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภัยเสี่ยงถึงหัวใจล้มเหลว

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นกลุ่มของโรคปอดอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก

Read More
เม.ย. 11 2559

มะเร็งปอด ป้องกันไว้ดีที่สุด

โรคนี้เป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย แต่ถ้าตรวจพบเจอก่อนก็อาจรักษาหายได้

Read More
พ.ค. 23 2557

รู้ทันมะเร็งปอด

มะเร็งปอด...บั้นปลายของคนสูบบุหรี่ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งปอดหรือยัง

Read More
พ.ย. 02 2555

มะเร็งปอด ตรวจคัดกรองได้ก่อนสายเกินไป

“มะเร็งปอด” ก็เช่นกัน แม้จะมีข้อมูลว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 90% มักเสียชีวิตภายในเวลา 1-2 ปี แต่นั่นเป็นเพราะผู้ป่วยเหล่านี้ตรวจพบโรคเมื่อเลยระยะแรกไปแล้ว ทั้งนี้หากตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะแรก ก็จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงถึง 90%

Read More