bih.button.backtotop.text

อากาศเปลี่ยนแปลง เฝ้าระวัง! เด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม

โรคปอดอักเสบ (pneumonitis) หรือ ปอดบวม เป็นการอักเสบของเนื้อปอด ที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะปอดอักเสบจากการติดเชื้อในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ

เด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม รักษา Infographic คือเด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม รักษา Infographic อาการเด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม รักษา Infographicเด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม รักษา Infographic วินิจฉัย 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs