อากาศเปลี่ยนแปลง เฝ้าระวัง! เด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม

เด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม รักษา Infographic คือเด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม รักษา Infographic อาการเด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม รักษา Infographicเด็กและผู้สูงอายุเสี่ยงปอดบวม รักษา Infographic วินิจฉัย


สถานที่ตั้ง

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

Related Health Blogs