bih.button.backtotop.text

ทำความรู้จักศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพและทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญการในเรื่องการรักษาแผลโดยเฉพาะ

ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพและทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญการในเรื่องการรักษาแผลโดยเฉพาะ ร่วมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับรักษาแผลต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและสามารถรักษาอวัยวะต่างๆ ที่เกิดแผลไว้ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 65 950 0895

Related Health Blogs