โรคเบาหวาน

19 กันยายน 2559
โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคที่มักพบร่วมกันกับโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี 

Related Health Blogs