bih.button.backtotop.text

การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังคืออะไร

การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง คือขั้นตอนการผ่าตัดที่ใช้หุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยหุ่นยนต์ใช้ซอฟแวร์ในการอ่านภาพจากเครื่องสแกน 3 มิติ เพื่อให้การผ่าตัดวางตำแหน่งสกรูได้อย่างแม่นยำ


การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทำอย่างไร

  • หลังจากได้ภาพ 3 มิติของกระดูกสันหลัง ศัลยแพทย์ของคุณจะวางแผนการผ่าตัดกระดูกสันหลังในซอฟแวร์ เมื่อเริ่มต้นการผ่าตัด หุ่นยนต์จะเชื่อมต่อกับผู้ป่วยโดยเครื่องมือที่ติดอยู่บนกระดูกสันหลัง
  • แพทย์จะบังคับแขนของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวไปยังจุดที่ต้องการเริ่มต้นผ่าตัดและปรับตำแหน่งแขนหุ่นยนต์ให้ตรงกับจุดที่ต้องการใส่สกรู แขนที่นิ่งของหุ่นยนต์ทำให้ศัลยแพทย์สามารถใส่สกรูในตำแหน่งที่แม่นยำสูงได้


ข้อดีของการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

  • แขนหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  • ศัลยแพทย์สามารถออกแบบการผ่าตัดฝังสกรูให้กับคนไข้ที่มีกายวิภาคที่ท้าทายได้อย่างเฉพาะเจาะจง
  • ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากการผ่าตัดโดยวิธีการใช้เครื่องมือสอดลงไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง


ข้อเสียของการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ที่ใช้ได้ครั้งเดียว


ใครที่เหมาะสมกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

ผู้ป่วยทุกคนที่ต้องการผ่าตัดยึดกระดูกสันหลัง


คำถามที่ถามบ่อย

การผ่าตัดทำด้วยหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติหรือไม่

  • ไม่ใช่ หุ่นยนต์จะใช้แขนที่นิ่งช่วยทำหน้าที่หาตำแหน่งและทิศทางที่ปลอดภัยในการใส่สกรู ศัลยแพทย์ยังคงต้องใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ในการวางตำแหน่งสกรูอย่างปลอดภัย

หุ่นยนต์สามารถรับมือกับส่วนที่ละเอียดอ่อน เช่น เส้นประสาทภายในกระดูกสันหลังได้หรือไม่

  • ส่วนที่ละเอียดอ่อนในการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทและการเตรียมบริเวณที่ผ่าตัดจะทำโดยศัลยแพทย์เท่านั้น หุ่นยนต์มีหน้าที่ในการช่วยชี้ตำแหน่งให้ศัลยแพทย์ใส่สกรูโดยไม่ผิดตำแหน่ง

การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไร

  • ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดจะสูงขึ้นประมาณ 25% จากชิ้นส่วนที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว


เรียบเรียงโดย สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


Related Health Blogs