bih.button.backtotop.text

การใช้ความเย็นในการรักษาก้อนเนื้องอกมีวิธีการอย่างไร

มากกว่า 10% ของผู้หญิง มักตรวจพบก้อนเนื้องอกชนิด Fibroadenoma ซึ่งวิธีการรักษาในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องผ่าตัดอีกต่อไป เพียงแค่ใช้การจี้ด้วยความเย็นติดลบเพื่อกำจัดก้อนเนื้องอก ทำให้แผลมีขนาดเล็กและไม่จำเป็นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล


รู้หรือไม่ว่าก้อนเนื้องอกในเต้านมชนิด Fibroadenoma เกิดขึ้นกับผู้หญิงมากถึง 10% และในจำนวนนั้นพบว่ามีก้อนเนื้องอกมากกว่า 1 ก้อน ถึง 15% โดยทั่วไปวิธีเดียวในการรักษาก้อนเนื้องอกคือการผ่าตัด แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้นำเทคโนโลยีการรักษาก้อนเนื้องอกในเต้านมด้วยความเย็นโดยไม่ต้องผ่าตัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการรักษาก้อนเนื้องอกที่เต้านม และลดความเสี่ยงก่อนที่ก้อนเนื้องอกจะกลายเป็นมะเร็ง เทคโนโลยีการจี้เย็นหรือ cryoablation เป็นการใช้ความเย็นติดลบจี้ทำลายก้อนเนื้องอกเพื่อให้เนื้อตาย โดยใช้เวลาในการรักษาไม่ถึง 1 ชั่วโมง Cryoablation เป็นวิธีที่ได้รับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา หรือ FDA และใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่นมามากกว่า 5 ปี

 
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง
โทร: 02-011-5888

Related Health Blogs