สุภาพสตรี...ฟังให้ดี! โรคที่พบได้บ่อยมีความรุนแรงถึงชีวิต

new_info-_health-content-web.jpg

 

รู้หรือไม่? โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก เป็นภาวะความเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในสุภาพสตรี และรุนแรงถึงเสียชีวิต แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบแต่เนิ่น ๆ


สถานที่ตั้ง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 11
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

  

Related Health Blogs