โรคเบาหวาน เรื่องไม่หวานอย่างที่คิด

07 ตุลาคม 2559
เบาหวาน2016.jpg

โรคเบาหวาน เป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังอันตรายที่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ปกติ

Related Health Blogs