bih.button.backtotop.text

ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง

ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ที่อาจส่งผลให้เป็นอัมพาตแบ่งได้เป็น 2 ประเภท


Info-โรคหลอดเลอดสมอง-new-1500.jpg


ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ที่อาจส่งผลให้เป็นอัมพาตแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
  1. หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน พบได้ประมาณ 80% สาเหตุอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ
  2. หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด พบได้ประมาณ 20% สาเหตุเกิดจาก หลอดเลือดมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นโป่งพ้องและแตกออกศูนย์โรคระบบประสาท
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 61 408 7826

 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs