bih.button.backtotop.text

ส่องมาตรการปลอดเชื้อ ของแผนกทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ที่บำรุงราษฎร์

27 พฤษภาคม 2563
ส่องมาตรการปลอดเชื้อ ของแผนกทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ที่บำรุงราษฎร์ Infographic

เมื่อกล่าวถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งาน เช่น อุปกรณ์ผ่าตัด มีความสะอาด ปลอดภัย และปลอดเชื้อโรค โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแผนกทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ หรือที่เรียกว่า แผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ(Central Sterile Supply Department : CSSD)  ซึ่งได้รับรางวัลและรับรองมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อจากสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก(APIS CSSD Centre of Excellence Program Award 2015-2016) โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อการบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ
 

เส้นทางของการทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

แผนกทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์นั้น สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. บริเวณพื้นที่ห้องสกปรก สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วรวมถึงอุปกรณ์ที่หมดอายุ จะถูกส่งมายังแผนกทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ หรือแผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ(Central Sterile Supply Department : CSSD) และเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) อยู่ตลอดเวลา
 
1-1200x800.jpg
  • เจ้าหน้าที่รับของจากลิฟต์สกปรก และสแกนบาร์โค้ดเพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบอัจฉริยะ T-doc เพื่อตรวจนับ เช็คและแยกอุปกรณ์ที่ส่งมาล้างทำความสะอาด
 
2-1200x800.jpg
  • ทำความสะอาดด้วยเอนไซม์สลายโปรตีน เพื่อย่อยสลายคราบที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ และสำหรับอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อหรือรูขนาดเล็ก จะใช้ลมในการเป่าไล่น้ำหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ออกก่อนนำไปทำความสะอาดด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
  • ทำความสะอาดด้วยเครื่องอัตโนมัติ
  • เครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติขนาดใหญ่  ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์และภาชนะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ถาด กล่องใส่อุปกรณ์   เครื่องใช้กระบวนการทำความสะอาดด้วยน้ำยา และล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ RO ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
3-1200x800.jpg
  • เครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติขนาดปกติ  ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก เช่น กรรไกรผ่าตัด คีมจับ เครื่องมือถ่างแผล เครื่องใช้กระบวนการทำความสะอาดด้วยน้ำยา และล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ RO ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส
 
4-1200x800.jpg
  • เครื่องอัลตร้าโซนิก ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เป็นท่อหรือรูขนาดเล็กที่เข้าถึงยาก โดยใช้คลื่นความถี่สูงสั่นสะเทือน เพื่อช่วยให้คราบสกปรกที่เกาะติดอยู่หลุดออกมา
 
5-1200x800.jpg
2. บริเวณพื้นที่ห้องสะอาด  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างเรียบร้อยจากเครื่องอัตโนมัติแล้ว จะถูกส่งมายังห้องสะอาด
 
6-1200x800.jpg
  • ตรวจสอบคุณภาพความสะอาดของอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ไฟและแว่นขยายเพื่อหาสิ่งสกปรก นอกจากนี้ยังมี การตรวจสอบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวที่เป็นท่อ รู ที่เข้าถึงยาก ด้วยวิธีการ ATP (Adenosine Triphosphate) ก่อนที่จะบรรจุลงกล่องหรือห่อแพ็กอุปกรณ์
 
7-1200x800.jpg
  • นำอุปกรณ์ที่บรรจุลงแพ็กแล้วเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ (Sterile)
 
8-1200x800.jpg
  • จัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อในห้องปราศจากเชื้อที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิและความชื้น
9-1200x800.jpg
  • อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานแล้วจะถูกเบิกและนำส่งไปยังแผนกที่ต้องการใช้งานด้วยลิฟต์สะอาด
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs