bih.button.backtotop.text

ท่าบริหารกล้ามเนื้อหลัง เอวและสะโพก ป้องกันโรค Office Syndrome ในช่วง work from home

อาการปวดหลัง สามารถลุกลามไปสู่อาการปวดจุดตามเอว และสะโพกได้ เราควรป้องกันไม่ให้ลุกลามไว้ก่อนดีกว่านะคะ

อาการปวดหลัง สามารถลุกลามไปสู่อาการปวดจุดตามเอว และสะโพกได้ เราควรป้องกันไม่ให้ลุกลามไว้ก่อนดีกว่านะคะ ลองมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการยืดหลัง เอว และสะโพกด้วยท่าบริหารจาก จาก motion graphic ซีรี่ย์นี้ตามอาการปวดแต่ละจุดกันดูค่ะ

ด้วยความห่วงใย จากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

Related Health Blogs