เป็นโรคหัวใจหรือไม่ รู้ได้จากวิธีการเหล่านี้

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย คือการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะออกกำลังกาย เช่น การเดินบนสายพาน

รไดอยางไร-heartbeating-(1).gif
 

ศูนย์หัวใจ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
แผนกศูนย์ปฏิบัติการหัวใจและแผนก EEG/EMG
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 4

โทร: 02 011 3491
โทร: 02 011 3411


 
 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

 

Related Health Blogs