เป็นโรคหัวใจหรือไม่ รู้ได้จากวิธีการเหล่านี้

เป็นโรคหัวใจหรือไม่ รู้ได้จากวิธีการเหล่านี้ รักษา อาการ infographic
 

ศูนย์หัวใจ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
แผนกศูนย์ปฏิบัติการหัวใจและแผนก EEG/EMG
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 4

โทร: 02 011 3491
โทร: 02 011 3411


 
 

Related Health Blogs