bih.button.backtotop.text

ตรวจสุขภาพ... ควรตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะช่วยให้เราพบปัญหาแต่เนิ่น ๆ ทำให้รักษาได้ทันการณ์

ตรวจสขภาพควรตรวจอะไรบาง-web.jpg
การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะช่วยให้เราพบปัญหาแต่เนิ่น ๆ ทำให้รักษาได้ทันการณ์ รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย


สถานที่ตั้ง

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 11
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย


 

Related Health Blogs