รู้จักกับศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

22 พฤษภาคม 2561
ให้บริการดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างครอบคลุม เริ่มตั้งแต่ การป้องกัน, การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น, ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

Related Health Blogs