3 หุ่นยนต์ช่วยหมอผ่าตัด

Da-Vinci-_1040x1040-line-ad.jpg

อย่างที่รู้กันว่าแขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บแผลน้อย  ฟื้นตัวเร็ว เข้าถึงอวัยวะที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนได้อย่างราบรื่น  แล้วหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดส่วนใดของร่างกายได้บ้าง?

Related Health Blogs