bih.button.backtotop.text

3 หุ่นยนต์ช่วยหมอผ่าตัด

อย่างที่รู้กันว่าแขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บแผลน้อย ฟื้นตัวเร็ว เข้าถึงอวัยวะที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนได้อย่างราบรื่น แล้วหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดส่วนใดของร่างกายได้บ้าง?

Da-Vinci-_1040x1040-line-ad.jpg

อย่างที่รู้กันว่าแขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ช่วยให้แผลเล็ก เจ็บแผลน้อย  ฟื้นตัวเร็ว เข้าถึงอวัยวะที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนได้อย่างราบรื่น  แล้วหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดส่วนใดของร่างกายได้บ้าง?
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs