รู้จัก "โรคต้อหิน"

01 มีนาคม 2559
ตอหน.jpg

โรคต้อหิน คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ทำให้ความดันลูกตาผู้ป่วยสูงมากกว่าค่าปกติ หากไม่รักษาผู้ป่วยอาจเกิดการสูญเสียการมองเห็นได้ 

อ่านเพิ่มเติม โรคต้อหิน
 

ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

Related Health Blogs