bih.button.backtotop.text

มารู้จักภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

อาการและสาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นอย่างไรและเราพบภาวะนี้ได้บ่อยแค่ไหน

นพ. โชติกร คุณวัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และเราพบภาวะนี้ได้บ่อยแค่ไหน

Related Health Blogs