bih.button.backtotop.text

รักไต ใส่ใจสุขภาพ

02 มีนาคม 2555


เนื่องด้วยวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่จะถึงนี้เป็นวันไตโลก HealthSpot ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทย “รักไต ใส่ใจสุขภาพ” เนื่องจากมีข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยที่คาดว่า มีคนไทย (ผู้ใหญ่) เป็นโรคไตถึง 7 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นจำนวนครึ่งหนึ่ง และเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะปานกลางถึงรุนแรงอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาและปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธีเนื่องจากไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรค
 

กิจกรรมเนื่องในวันไตโลก


วันไตโลกถูกกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพไต และเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้ป่วยทั้งสองโรคนี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรค ทั้งนี้มีหน่วยงานและโรงพยาบาลร่วมจัดงานวันไตโลก อาทิ
  • วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-18.00 น. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวันไตโลก ณ ลานโปรโมชั่น รามาฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ภายในงานมีกิจกรรม เช่น การตรวจสุขภาพไตฟรี ปรึกษาแพทย์โรคไต การตอบปัญหาสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรคไต การแนะนำโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพไต การรับบริจาคอวัยวะ ฟังปาฐกถาธรรม “บริจาคไต ได้กุศลแรง” เป็นต้น
  • วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-16.00 น. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงาน “รักไต ใส่ใจสุขภาพ” ณ ล็อบบี้ อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโรคไต การตรวจสุขภาพเบื้องตัน การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ โภชนาการ ออกกำลังกาย การใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคไต นิทรรศการส่งเสริมความรู้สุขภาพ และการรับบริจาคอวัยวะ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ทำไมไตจึงสำคัญต่อสุขภาพ


ไต เป็นอวัยวะภายในที่อยู่บริเวณบั้นเอวทั้งสองข้าง มีลักษณะคล้ายเม็ดถั่ว โดยมีหน้าที่หลักคือ กำจัดของเสียออกจากร่างกาย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการควบคุมน้ำและแร่ธาตุต่างๆ ในเลือด รวมถึงสร้างฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความดันโลหิต ผลิตเม็ดเลือดแดง และรักษาความแข็งแรงของกระดูกอีกด้วย
 

โรคไตเรื้อรังคืออะไร


โรคไตเรื้อรัง คือ ภาวะที่ไตถูกทำลายอย่างต่อเนื่องและถาวร ส่งผลให้ความสามารถในการทำงานของไตลดลง โดยสาเหตุของโรคไตเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน

 
ที่สำคัญของโรคไตคือ โรคไตอาจมีอาการแย่ลงได้ทีละน้อย ทำให้ผู้ป่วยมักไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคไตอยู่จนกว่าจะมีอาการแย่แล้ว ดังนั้น การตรวจพบและได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตและความรุนแรงของโรคได้
 

อาการของโรคไตเรื้อรัง


โรคไตในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการรุนแรง แต่เมื่อการทำงานของไตเสื่อมลงมากแล้ว อาจมีอาการ เช่น อ่อนแรง คิดอะไรไม่ออก เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ผิวแห้ง คัน กล้ามเนื้อเป็นตะคริวตอนกลางคืน เท้าและข้อเท้าบวม ตาบวมโดยเฉพาะตอนเช้า ปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน
 
 

ผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคไตเรื้อรังและควรเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 

การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของไต


การดูแลสุขภาพไตเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของไต คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพของไตได้ดังนี้
  • ควบคุมความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 135/85 มิลลิเมตรปรอท
  • หากเป็นเบาหวาน ควรรักษาระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) ให้น้อยกว่า 7%
  • ควบคุมปริมาณไข่ขาวหรือโปรตีนที่รั่วในปัสสาวะให้ต่ำกว่า 1 กรัมใน 24 ชั่วโมง
  • งดสูบบุหรี่
  • กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม อาหารโปรตีนสูง อาหารมัน
  • ออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
  • หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือสารที่มีผลต่อไต เช่น ยาแก้ปวดบางชนิด ยาสมุนไพร การฉีดสี
  • พบแพทย์ตามนัดและติดตามการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง
 
 
ใครที่ละเลยหรือเพิกเฉยการดูแลสุขภาพ “รักไต ใส่ใจสุขภาพ” กันตั้งแต่วันนี้ เพื่อลดโอกาสการเป็นโรคไตและชะลอการเสื่อมของไต รักษาไตให้มีสุขภาพดีไปอีกนานๆ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs