ปัจจัยเสี่ยง และอาการโรคไตเรื้อรัง

12 มิถุนายน 2560
ไตเรอรง.jpg

โรคไตเรื้อรัง คือโรคที่ทำให้ความสามารถในการทำงานของไตลดลง และทำให้การกำจัดของเสียออกจากเลือดทำงานผิดปกติ

 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์โรคไต

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

ชั้น 19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

Related Health Blogs