bih.button.backtotop.text

Q & A : ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

Q: ความเชื่อและความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับ ED มีอะไรบ้าง?

Q: ความเชื่อและความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับ ED มีอะไรบ้าง?

A: คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีสาเหตุใหญ่ มาจากปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ แต่ความจริงกลับตรงกันข้าม อย่างสิ้นเชิง เพราะมีงานวิจัยระบุ ออกมาแล้วว่า ร้อยละ 80 ของ ED เกิดจากปัญหาสุขภาพทางร่างกาย .

นอกจากนี้หลายคนยังมีความเชื่อผิด ๆ ว่า ED เป็นผลพวงมาจากวัย ที่สูงขึ้นซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ จริงอยู่ ที่ว่าฮอร์โมนเพศชายจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่ออายุมากขึ้น และคุณผู้ชายบางคน อาจต้องใช้ความพยายามหรือสิ่งเร้า มากขึ้นในการกระตุ้นให้อวัยวะเพศแข็งตัว แต่อายุที่มากขึ้นไม่ได้มา พร้อมกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเสมอไป

Q: การรักษาแบบใดที่ได้ผลดีที่สุด?

A: วิธีการรักษาโรค ED ได้ถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการรับประทานยา การผ่าตัด (penile implants) หรือใช้เครื่องสุญญากาศ (penile pump) โดยแพทย์มัก แนะนำให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย เช่น ออกกำลังกายให้มากขึ้น เลิกสูบบุหรี่ และลดความวิตกกังวลลง ซึ่ง ทั้งหมดนี้จะช่วยทั้งเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายและทำให้ สุขภาพโดยรวมดีขึ้น

Q: ขอคำแนะนำสำหรับคุณผู้ชาย ที่มีปัญหา ED แต่ยังลังเลใจที่จะ ไปพบแพทย์

A: เป็นเรื่องปกติถ้าคุณจะไม่ อยากคุยเรื่องนี้กับหมอ และโดยทั่วไป ผู้ชายก็มักจะไปพบแพทย์น้อยกว่า ผู้หญิงอยู่แล้ว เพราะในเกือบทุกสังคมมักถือว่า ผู้ชายควรจะจัดการ กับปัญหาของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครและการขอความช่วยเหลือ เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอ

แต่จากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรค ED มานานหลายปี ผมบอกได้เลยว่า ความวิตกกังวลจากการขอความช่วยเหลือนั้นเทียบกัน ไม่ได้เลยกับปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่จะตามมา หากไม่ได้รับความ ช่วยเหลืออย่างถูกวิธี
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

           E-mail: [email protected]

Related Health Blogs