bih.button.backtotop.text

ระบบภาพนำร่อง เทคโนโลยีเบื้องหลังความสำเร็จของศัลยกรรมกระดูกแนวใหม่

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัดเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาข้อกระดูกเสื่อมที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและยัง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จนั้นมี หลายประการ แต่ประการสำคัญที่สุดอยู่ที่ การวางตำแหน่งข้อเทียม ที่ถูกต้องแม่นยำซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย และช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อเทียม สำหรับระบบภาพนำร่องที่ นำมาใช้ค้นหาตำแหน่งในการผ่าตัดรุ่นล่าสุดนี้ ได้กลายเป็นเครื่องมือ สำคัญที่เอื้อต่อการทำงานของศัลยแพทย์ในการผ่าตัดที่ซับซ้อนอย่าง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระดูกให้มีประสิทธิผลดียิ่งกว่าเดิม

คำนวณตำแหน่งดังตาเห็น

ระบบภาพนำร่องที่ใช้ในการผ่าตัดมีวิธีการทำงานเช่นเดียวกันกับ ระบบนำทางที่ใช้กับ รถยนต์และเรือ (GPS) ซึ่งจะช่วยระบุตำแหน่งของการเดินทางให้กับคน ขับรถหรือกัปตันเรือเพื่อ นำพาหนะไปสู่จุดหมาย ปลายทางโดยระบบที่ใช้ สำหรับการผ่าตัดจะส่ง สัญญาณภาพที่ละเอียด ชัดเจนพร้อมคำนวณ ตำแหน่งที่ถูกต้องแบบ เรียลไทม์ไปยังหน้าจอ คอมพิวเตอร์เพื่อให้ แพทย์ใส่เครื่องมือได้ อย่างแม่นยำราวกับตาเห็นนั่นเอง

ระบบภาพนำร่องทำให้แพทย์มองเห็นตำแหน่ง ที่จะใส่ข้อเทียมได้ในระหว่างการผ่าตัดซึ่งจะทำผ่าน รอยกรีดที่เล็กลงกว่าเดิมการได้เห็นข้อมูลภาพ เสมือนจริงบริเวณข้อต่อทำให้การผ่าตัดแบบแผลเล็ก มีประสิทธิภาพปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

ในระหว่างการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ แพทย์จะใช้ มาร์คเกอร์วางบริเวณกระดูกข้อต่อเป็นการชั่วคราว โดยอาศัยข้อมูลการคำนวณจากระบบภาพนำร่อง ที่ถ่ายด้วยกล้องอินฟาเรดจากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทำการค้นหาจุดต่างๆ ที่แพทย์ใช้เครื่องมือมาร์คไว้พร้อมๆ กับที่ แพทย์ขยับอุปกรณ์ข้อเทียมไปในทิศทางต่างๆ ให้เหมาะสมโดยดู จากภาพจำลองแบบสามมิติที่ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมา

เสริมประสิทธิภาพการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีใหม่นี้มาช่วยเสริมให้การผ่าตัดแบบแผลเล็ก สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากการ ผ่าตัดการผ่าตัดแบบเดิมนั้นจะทำผ่านแผลที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งต้องกรีด ผ่านเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อซึ่งเสียเลือดมากกว่าตรงข้ามกับการผ่าตัดแบบ แผลเล็กซึ่งจะทำผ่านรอยกรีดที่มีขนาดเล็กกว่า

การผ่าตัดแบบแผลเล็กนี้ทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลงและเนื้อเยื่อ ไม่บอบช้ำมากนักผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผู้ป่วยจะเจ็บปวดน้อยลงหลังการ ผ่าตัดสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นและไม่ต้องนอน โรงพยาบาลนานๆทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs