bih.button.backtotop.text

Suthichai Live ตอน : บำรุงราษฎร์กับมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัย

แบบไหนจึงเรียกว่า โรงพยาบาลที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เจาะลึก เบื้องหน้า เบื้องหลัง มาตรฐานการรักษา และความปลอดภัยของโรงพยาบาล


แบบไหนจึงเรียกว่า โรงพยาบาลที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เจาะลึก เบื้องหน้า เบื้องหลัง มาตรฐานการรักษา และความปลอดภัยของโรงพยาบาล

สนทนากับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ บำรุงราษฎร์กับมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัย โดย นพ. กรพรหม แสงอร่าม รองผู้อำนวยการด้านปฎิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Related Health Blogs