bih.button.backtotop.text

Suthichai Live ตอน : บำรุงราษฎร์กับมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัย

22 มกราคม 2564

แบบไหนจึงเรียกว่า โรงพยาบาลที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เจาะลึก เบื้องหน้า เบื้องหลัง มาตรฐานการรักษา และความปลอดภัยของโรงพยาบาล


แบบไหนจึงเรียกว่า โรงพยาบาลที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เจาะลึก เบื้องหน้า เบื้องหลัง มาตรฐานการรักษา และความปลอดภัยของโรงพยาบาล

สนทนากับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ บำรุงราษฎร์กับมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัย โดย นพ. กรพรหม แสงอร่าม รองผู้อำนวยการด้านปฎิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs