5 จุดคัดกรองครอบคลุมทางเข้าโรงพยาบาล
ศูนย์อายุรกรรม

โทร: 02 011 2222
สถานที่ตั้ง: อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 และชั้น 19

Related Health Blogs