bih.button.backtotop.text

ข่าวสารบำรุงราษฎร์

โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระชนมายุ 60 พรรษา

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและมีรายได้น้อยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งตั้งเป้าหมายการรักษาผู้ป่วยไว้ที่ 60 ราย ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมากและผ่านเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว 50 ราย และมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วรวม 17 ราย

ครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดงาน “Check-in บำรุงราษฎร์ 35 ปี” เพื่อเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการในด้านมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย รวมทั้งความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมี ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและนักร้องนักแสดงหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อเร็วๆ นี้

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

ผู้อำนวยการด้านบริหาร (กลาง) พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมพิธีเปิด คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ อย่างเป็นทางการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการเพื่อสุขภาพซึ่งบำรุงราษฎร์ยึดถือต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 35 ปี


รักษ์ใจไทย ช่วยเด็กไทยจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา มีเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจำนวนมากถึง 718 รายได้รับชีวิตใหม่จากการผ่าตัดรักษาโรคภายใต้โครงการ “รักษ์ใจไทย”

“รักษ์ใจไทย” เป็นโครงการผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้แก่เด็กไทยที่มีฐานะยากจนรวมถึงเด็กที่อยู่ตามชนบทที่ห่างไกล โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในการผ่าตัดแต่ละรายมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 550,000 บาท

ผู้มีจิตเมตตาสามารถร่วมสมทบทุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ได้โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2667 1398
 

นอกจากนี้ท่านยังช่วยเหลือเด็กๆ ได้อีกทางด้วยการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากร้านล้านน้ำใจ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น M อาคารโรงพยาบาลฯ และชั้น G อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ซึ่งเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs