What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

ขอเชิญผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมชาวไทยผู้มีรายได้น้อย สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์-ฟรี

ขอเชิญผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมชาวไทยผู้มีรายได้น้อย สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระชนมายุ 60 พรรษา

( โครงการฯ ได้ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากได้ดำเนินการผ่าตัดครบ 60 ข้อเข่าแล้ววันนี้ )


ขอเชิญผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมชาวไทยผู้มีรายได้น้อย สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระชนมายุ 60 พรรษา

สอบถามข้อมูลได้ที่ 02 667 2000 หรือติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยแขนหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ฟรี รพ.บำรุงราษฏร์

สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers