bih.button.backtotop.text

รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์

เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล
อายุรแพทย์ - อายุรกรรมประสาทวิทยาและโรคมะเร็งสมอง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาโรคมะเร็งและเนื้องอกในสมอง ซึ่งมีเพียงไม่กี่รายในประเทศไทย นพ.ไอยวุฒิสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ และ Memorial Sloan Kettering Cancer Center สหรัฐอเมริกาตามลำดับ คุณหมอมีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และที่บำรุงราษฎร์
 

Q: เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนสาขานี้

A: เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลนแพทย์ คนเรียนน้อย เนื่องจากการจะเรียนได้หมายถึงต้องมีความรู้ทั้งสองสาขาประกอบกัน คือ ประสาทวิทยาและโรคมะเร็ง ซึ่งก่อนไปเรียนผมเป็นแพทย์ด้านประสาทวิทยาอยู่แล้วจึงตัดสินใจเรียน และเชื่อว่าจะนำความรู้กลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยได้

Q: เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกในสมอง

A: หากเป็นสมัยก่อน โรคนี้เป็นโรคที่ค่อนข้างหมดหวังในการรักษา แต่ระยะ 10 ปีหลังมานี้มีเทคนิคการผ่าตัดและการฉายรังสีที่ทันสมัย มียาตัวใหม่ๆ ออกมามาก ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อายุยืนนานขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเริ่มมีความหวัง เพราะฉะนั้นไม่ควรคิดว่าเป็นโรคนี้แล้วจะทำอะไรไม่ได้

Q: หลักคิดในการทำงาน

A: ผมพยายามบอกแพทย์รุ่นหลังๆ ว่า ไม่มีผู้ป่วยคนไหนที่เราช่วยไม่ได้ เพราะถึงแม้การรักษาเนื้องอกจะไปสุดทางแล้ว แต่อย่างน้อยเราก็ดูแลผู้ป่วยให้ทุกข์ทรมานน้อยลงหรือมีอาการบางอย่างดีขึ้นได้ แม้แต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติมีความคาดหวังและปฏิบัติตัวได้เหมาะสม เราทำบางอย่างได้เสมอ เพราะฉะนั้นต้องใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วจะได้รับความภูมิใจกลับมา

Q: ความประทับใจ

A: ทุกครั้งที่เราสามารถทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเหมือนเกิดใหม่ได้ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของกระดูกตั้งแต่เด็กและไม่น่าจะเดินได้ แต่เราทำให้กลับมาเดินได้ อย่าว่าแต่ผู้ป่วยหรือญาติดีใจเลย ตัวหมอเองก็ดีใจ มันเหมือนปาฏิหาริย์

Q: การร่วมงานกับบำรุงราษฎร์

A: บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีระบบการคัดเลือกแพทย์ที่เชื่อถือได้ และในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ผมรู้สึกภูมิใจที่บำรุงราษฎร์สร้างชื่อจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้

รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
สูตินรีแพทย์ - นรีเวชทางเดินปัสสาวะและการผ่าตัดด้วยกล้อง
หนึ่งในแพทย์ผู้บุกเบิกสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมอย่างจริงจังในประเทศไทย รศ.นพ.สุวิทย์จบการศึกษาเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา และ Universite' d'Auvergne-Clermont Ferrand ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว คุณหมอยังดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพอีกหลายตำแหน่งด้วยกัน
 

Q: งานที่รับผิดชอบ

A: เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีเป็นการดูแลเฉพาะกระเพาะปัสสาวะส่วนล่าง ท่อปัสสาวะ ช่องคลอด มดลูก และช่องทวารหนักของผู้หญิงที่ยืดหย่อนเสียหายเนื่องจากวัยที่มากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัย 40 ปีขึ้นไป


โรคกลุ่มนี้แม้จะไม่ใช่โรคฉุกเฉินที่ทำให้เสียชีวิต แต่ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยย่ำแย่ บางคนไม่อยากออกจากบ้านเลยเพราะปัญหาปัสสาวะเล็ดราด เป็นต้น

Q: ความท้าทายและหลักคิดในการทำงาน

A: การรักษาผู้สูงอายุมีทั้งความซับซ้อนและความยาก ซับซ้อนเพราะมักมีโรคอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตเข้ามาเกี่ยวข้อง และยากในการสื่อสารกับผู้ป่วย ซึ่งหมอต้องเข้าใจและยินดีที่จะรับฟังให้มาก ต้องมีความอดทน ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุด มองตัวเองเป็นผู้ให้บริการและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางคือเป็นผู้รับบริการที่ต้องได้รับความพอใจกลับไป ปัจจุบันผู้ป่วยมีความคาดหวังสูง แต่โรคบางอย่างไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 100% บางทีอาจดีขึ้นประมาณ 80-90% แพทย์ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจ รักษาดีแต่ผู้ป่วยไม่พอใจก็ไม่มีประโยชน์


Q: การร่วมงานกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

A: ผมร่วมงานกับบำรุงราษฎร์มาเกือบ 20 ปีจนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว สำหรับผม บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยและเป็นอันดับต้นๆ ในเอเชีย ระบบการทำงานและการให้บริการผู้ป่วยดีมาก บุคลากรทุกคนมีความตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตัวเองซึ่งหายากมากที่จะเจออย่างนี้

พญ.ฐาริณี กุลกำม์ธร
จักษุแพทย์ - การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ.ฐาริณี เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาประจำศูนย์จักษุ บำรุงราษฎร์ คุณหมอสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ศึกษาต่อเฉพาะทางด้านโรคกระจกตาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ Shiley Eye Institute มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
 
Q: เหตุใดถึงเลือกมาร่วมงานกับบำรุงราษฎร์

A: เป็นจังหวะที่บำรุงราษฎร์กำลังต้องการแพทย์ด้านกระจกตา จึงได้รับการทาบทามให้มาร่วมงานเป็นแพทย์เต็มเวลา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง มีเครื่องมือที่ทันสมัย มีทีมสนับสนุนที่มีความเป็นมืออาชีพช่วยเสริมให้การทำงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


Q: หลักการทำงาน

A: พยายามพัฒนาตัวเอง ทุกครั้งที่มีผ่าตัด หมอจะอัดวิดีโอเก็บไว้ดูย้อนหลังเพื่อหาว่ามีจุดไหนที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้อีกบ้าง แล้วต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นตลอดเวลา อย่างเช่นปัจจุบันมีเฟมโตเซเคินเลเซอร์เข้ามามีบทบาทในการรักษาความผิดปกติทางสายตา เราก็ต้องเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ


Q: การรักษาที่รู้สึกประทับใจมากที่สุด

A: มีเคสทำเลสิกเคสหนึ่งที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษ เป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติ หลังผ่าตัด สามีผู้ป่วยตื้นตันใจมากจนน้ำตาคลอ บอกว่าไปรักษามา 3 โรงพยาบาลในประเทศเขาแต่ไม่มีที่ไหนทำได้เนื่องจากภรรยาสายตาสั้นค่อนข้างมาก เลยรู้สึกประทับใจว่าเราสามารถทำให้ผู้ป่วยและญาติมีความสุขได้มากขนาดนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs