พญ. ฐาริณี กุลกำม์ธร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา
- จักษุวิทยาโรคกระจกตา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, กรกฎาคม 2547 - มิถุนายน 2548
- Cornea, External Diseases and Refractive Surgery, University of California, San Diego Shiley, Eye Center, สหรัฐอเมริกา, มกราคม 2550 - ธันวาคม 2550
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Refractive Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)

Article by this doctor