เตรียมความพร้อม เพื่อสุขภาพครรภ์

08 มกราคม 2550

การมีลูกเป็นประสบการณ์ที่สร้างทั้งความสุขและช่วยเติมเต็มชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเต็มไปด้วยความเครียด โดยเฉพาะเมื่อ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพราะว่าที่คุณแม่ทั้งหลายย่อมคาด หวังให้ทารกที่จะเกิดมามีสุขภาพสมบูรณ์ เช่นเดียวกับการตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัย ไร้ปัญหา

งานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ล้วนมีข้อสรุปเดียวกันว่า การที่มารดามีสุขภาพดีก่อนการตั้งครรภ์นั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ จะทำให้มั่นใจได้ว่าการตั้งครรภ์จะปลอดภัยและบุตรที่คลอดออกมาจะมีสุขภาพแข็งแรง

ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนจะมีบุตรคนแรกของครอบครัวหรือจะเพิ่มสมาชิกใหม่ในครอบครัว ควรเริ่มวางแผนรักษาสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้เพื่อ สุขภาพครรภ์ที่ดีต่อไป

วางแผนล่วงหน้า

การดูแลสุขภาพก่อนตั้งครรภ์มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณผู้หญิงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดก่อนจะเริ่มตั้งครรภ์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึง สุขภาพของว่าที่คุณพ่อด้วย โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การตรวจคัดกรอง โรคที่อาจกำลังเป็นอยู่หรือมีโอกาสที่จะเป็นในอนาคต รวมถึงส่งเสริม การใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพดี เพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นง่ายและปลอดภัย ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การวางแผนควรเริ่มอย่างน้อยที่สุดสามเดือนก่อนตั้งครรภ์โดยแพทย์จะเริ่มจากการตรวจสภาวะร่างกายในปัจจุบันประกอบกับประวัติความเจ็บป่วยของคุณและสมาชิกในครอบครัว ประวัติการ ตั้งครรภ์ครั้งล่าสุดและการคุมกำเนิด นอกจากนี้ จะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจวิเคราะห์เลือดและปัสสาวะ ตรวจเชิงกรานและความดันโลหิต

หากคุณสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถือ เป็นส่วนสำคัญของการวางแผนการตั้งครรภ์ เพราะการสูบบุหรี่ก่อให้เกิด ปัญหาตามมามากมาย ทั้งภาวะการเจริญพันธุ์ของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย การที่ทารกมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เกิดกับ ทารก การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น กลุ่มอาการผลกระทบจากแอลกอฮอล์ในเด็กทารก ( Fetal Alcohol Syndrome) และภาวะผิดปกติตั้งแต่กำเนิดอีกหลายชนิด

น้ำหนักที่เหมาะสม

การรักษาน้ำหนักให้คงที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพครรภ์ ดังนั้นคุณผู้หญิงที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ อาจต้องเพิ่มน้ำหนักสักเล็กน้อย เพราะน้ำหนักที่น้อยเกินไปอาจส่งผลให้การตกไข่ชะงักได้ เนื่องจากไขมัน ในร่างกายมีน้อยเกินไป สำหรับคุณผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินจะมีความเสี่ยง ในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์มากกว่าปกติ แต่การลดน้ำหนักก็ควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะการลดน้ำหนักอย่างหักโหมส่งผล

กระทบต่อการตกไข่เช่นกัน ทั้งยังทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อ ร่างกาย ความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตั้งครรภ์ยากขึ้น ซึ่งแพทย์ จะแนะนำให้คุณปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดความเครียดลงส่วนเรื่องการออกกำลังกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพส่วนใหญ่ เห็นพ้องกันว่ามีความปลอดภัยสูง ตราบเท่าที่คุณไม่หักโหมเกินไป การว่ายน้ำ และการเดินเป็นการออกกำลังที่ปลอดภัยที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการตั้งครรภ์

หันหน้าปรึกษากัน

ในช่วงของการวางแผนเพื่อมีบุตรเป็นเวลาที่คุณและคู่ชีวิตจะได้หารือร่วมกันถึงเรื่องที่คุณทั้งคู่กำลังวิตกกังวลอยู่ ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่คุณอาจ กังวลว่า การมีบุตรจะส่งผลกระทบอย่างไรกับความสัมพันธ์ ฐานะการเงิน

และอาชีพการงานของคุณทั้งคู่ หลายกรณีเป็นความวิตกกังวลเรื่ องโรคที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือเรื่องของการรับมือกับความกดดันทาง อารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ การได้ปรึกษาปัญหาร่วมกัน (พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ) จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาสำคัญ ๆ ได้ก่อนที่จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามา

สุขภาพคุณผู้ชาย ใครว่าไม่สำคัญ

คุณผู้ชายก็ช่วยคุณผู้หญิงในเรื่องการเตรียมตัวตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกัน ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รักษาน้ำหนักให้คงที่ ลดการดื่ม แอลกอฮอล์ลง เพราะทั้งหมดนี้มีความสำคัญต่อสุขภาพทางเพศของคุณ นอกจากนี้ อย่าลืมแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยในกรณีที่คุณกำลังรั บประทานยาชนิดใด ๆ อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการปฏิสนธิได้

ถ้าหากคุณสูบบุหรี่ ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเลิกเสีย เพราะการสูบบุหรี่ นอกจากจะส่งผลต่อความแข็งแรงของเชื้ออสุจิแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพ ของผู้ที่ต้องสูบทางอ้อม อย่างภรรยาของคุณและทารกในครรภ์อีกด้วย

แพทย์สามารถตรวจหาความเสี่ยงของโรคติดต่อทางพันธุกรรมได้จากการสอบประวัติครอบครัวและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด บางกรณี แพทย์อาจแนะนำให้คุณผู้ชายตรวจหาโรคที่อาจติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการถ่ายทอดไปสู่มารดาและเด็กในครรภ์ได้ ข้อสุดท้ายที่พึ งคำนึงถึง คือ คุณผู้ชายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือสารพิษบางอย่าง ควรระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ให้สารเคมีนั้น ๆ ส่งผ่านไปสู่ภรรยาของตน

การวางแผนการมีบุตรนั้นต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งผลที่ได้ ย่อมคุ้มค่า จัดการเรื่องสุขภาพแต่เนิ่น ๆ ย่อมจะช่วยให้กา รตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่นและกลายเป็นความสุขของครอบครัวอย่างแท้จริง

ไขความลับเพื่อสุขภาพของว่าที่คุณแม่

  • กรดโฟลิค - กรดโฟลิคจะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะพิการ แต่กำเนิดได้ รับประทานกรดโฟลิค 400 ไมโครกรัม ( 0.4 มิลลิกรัม) ทุกวัน เป็นเวลา 3 เ ดือนก่อนการตั้งครรรภ์ และ 3 เดือนหลังการตั้งครรภ์ แพทย์อาจให้ปริมาณที่สูงกว่านี้ ถ้าหากครอบครัวคุณมีประวัติความผิดปกติของท่อของระบบประสาท ( Neural Tube Defects ) หรือบุตรที่เกิดก่อนหน้านี้มีความผิดปกติของท่อของระบบประสาท หรือคุณกำลังทานยา เพื่อรักษาโรคเบาหวานและโรคลมชัก
  • วัคซีน – ตรวจสอบดูว่าคุณได้รับวัคซีนที่จำเป็นครบถ้วน และถูกต้อง
  • การรับประทานยา – แจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณก ำลังรับประทานยาอะไรอยู่บ้าง รวมถึงวิตามิน อาหารเสริมและ อาหารเสริมประเภทสมุนไพร
  • หลีกเลี่ยงสารพิษ - พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารพิ ษหรือพาหะแพร่เชื้อ สารเคมี รวมถึงอุจจาระแมวและอุจจาระหนู

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ

การมีสุภาพดีก่อนตั้งครรภ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของลูกรักที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดเตรียมแพคเกจตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ทั้งสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง

ในแพคเกจประกอบด้วยการตรวจร่างกาย 15 รายการ ด้วยกันรวมทั้งการตรวจคัดกรองเชื้อหัดเยอรมัน HIV ธาลัสซีเมีย และ เอกซเรย์ปอด 

พร้อมรับส่วนลดพิเศษเพิ่มสำหรับการตรวจเพิ่มเติมอื่น ๆ ร่วมกับการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ อาทิ การตรวจระดับ วิตามินบี 12 และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล โทร . 0 2667 1000

Related Health Blogs