bih.button.backtotop.text

ปวดหลังกับการรักษา

การรักษาอาการปวดหลังนั้น เป็นการรักษาเพื่อลดอาการปวดและเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติที่สุด

N-1040x1040_ปวดหลงกบการรกษา-(1).jpg


การรักษาอาการปวดหลังนั้นมีหลายวิธี การจะใช้วิธีไหนนั้นจะดูที่สาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหลังและระยะเวลาที่เป็น ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมุ่งรักษาที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการและพยายามหาวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุดก่อน


สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 3091

Related Health Blogs