bih.button.backtotop.text

Biofeedback Therapy หรือการฝึกเบ่ง อีกหนึ่งวิธีรักษาอาการท้องผูกเรื้อรังจากการเบ่งไม่ถูกวิธี

01 ธันวาคม 2565

โดยปกติเมื่อต้องการถ่ายอุจจาระ ร่างกายจะควบคุมกล้ามเนื้อหน้าท้องและกะบังลมให้เกร็งตัวเพื่อเบ่ง พร้อมๆกับควบคุมกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักคลายตัวเพื่อให้อุจจาระเคลื่อนผ่านออกมาได้ โดยจากสถิติพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่แน่ชัด มีการเบ่งอุจจาระไม่ถูกวิธีหรือหูรูดทวารหนักหดเกร็งขณะเบ่ง ซึ่งภาวะเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วยการฝึกเบ่ง หรือ Biofeedback therapy


โดยปกติเมื่อต้องการถ่ายอุจจาระ ร่างกายจะควบคุมกล้ามเนื้อหน้าท้องและกะบังลมให้เกร็งตัวเพื่อเบ่ง พร้อมๆกับควบคุมกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักคลายตัวเพื่อให้อุจจาระเคลื่อนผ่านออกมาได้ โดยจากสถิติพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุอื่นที่แน่ชัด มีการเบ่งอุจจาระไม่ถูกวิธีหรือหูรูดทวารหนักหดเกร็งขณะเบ่ง ซึ่งภาวะเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วยการฝึกเบ่ง หรือ Biofeedback therapy


แบบทดสอบเพื่อเช็คสุขภาพทางเดินอาหารของคุณ


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs