bih.button.backtotop.text

นอนหลับกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพอ

23 สิงหาคม 2565

การนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพทำให้สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส โดยชั่วโมงนอนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับช่วงอายุ

Layout-How-Much-Sleep-Do-I-Need_AW2-(1).jpgการนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพทำให้สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส โดยชั่วโมงนอนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับช่วงอายุ​

  • เด็กทารก 4-12 เดือน ควรนอน 12 -16 ชั่วโมง/ วัน (รวมนอนกลางวัน)​
  • เด็ก 1-2 ปี ควรนอน 11 -14 ชั่วโมง/ วัน (รวมนอนกลางวัน) ​
  • เด็ก 3-5 ปี ควรนอน 10 -13 ชั่วโมง/ วัน (รวมนอนกลางวัน)​
  • เด็ก 6-12 ปี ควรนอน 9 -12 ชั่วโมง/ วัน​
  • วัยรุ่น 13-18 ปี ควรนอน 8 -10 ชั่วโมง/ วัน​
  • วัยทำงาน ควรนอน 7 -9 ชั่วโมง/ วัน​

การนอนนั้นได้กี่ชั่วโมงต่อคืนนั้นมีหลายปัจจัย เช่น กรรมพันธุ์ โรคร่วมอื่นๆ พฤติกรรมการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ควรปรึกษาแพทย์ถ้ามีข้อสงสัยเกียวกับการนอน เพื่อให้การนอนนั้นได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ​


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs