bih.button.backtotop.text

ดูแลสุขภาพของลูกน้อยตั้งแต่วันนี้

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยเรียนหลายคนคงมีประสบการณ์เหมือนๆ กันว่า ลูกป่วยบ่อยเหลือเกิน หรือบางคนอาจสังเกตเห็นว่าลูกมีพัฒนาการและเรียนรู้ล่าช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันจนรู้สึกวิตกกังวลว่าลูกมีปัญหาอะไรร้ายแรงหรือเปล่า การนำเด็กมาพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพจะทำให้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะของเด็กได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ ที่พบบ่อยในเด็กปัจจุบัน เช่น เด็กตัวผอม ตัวเล็ก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาทางสายตา เพื่อลูกเติบโตอย่างสมวัย สดใสและแข็งแรง คลายความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่


การดูแลสุขภาพของลูกน้อยในเชิงป้องกันตั้งแต่วัยเยาว์เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการสร้างพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรง เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป สามารถพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นการป้องกัน และคัดกรองเบื้องต้น เพื่อทราบภาวะสุขภาพร่างกายของเด็ก หากพบภาวะผิดปกติเบื้องต้นหรือโรคที่แอบแฝงอยู่ในร่างกายจะได้ป้องกันหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที ทำให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย


ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจสุขภาพเด็กตั้งแต่อายุ 5 ถึง 15 ปี ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจประเมินและรักษาเด็กน้ำหนักเกินมาตรฐาน ไปจนถึงตรวจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่าเหมาะสมตามวัยหรือไม่ เพื่อป้องกันความผิดปกติและความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก


แพคเกจตรวจสุขภาพเด็ก (Healthy Child Package)

รายละเอียดการตรวจ

  • ตรวจตา (Eye Exam Screening) เด็กในยุคปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องสายตามากขึ้นเนื่องจากทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาในระยะใกล้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น การเล่นคอมพิวเตอร์ ไอแพดและสมาร์ทโฟน ปัญหาสายตาบางอย่างไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น สายตาเอียง และโรคสายตาขี้เกียจ ซึ่งส่งผลเสียต่อการมองเห็นตั้งแต่อายุยังน้อย ไปจนถึงอาจเกิดผลเสียถาวร หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ
  • ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) ไตทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย และปรับความสมดุลของภาวะกรด-ด่างในร่างกาย การตรวจปัสสาวะขั้นพื้นฐานสามารถบอกสภาวะการทำงานของไตได้
  • ตรวจเลือด (CBC) เป็นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว หากเด็กมีภาวะซีดและการตรวจเลือดให้ข้อมูลที่สนับสนุนภาวะนี้ เราจะต้องหาสาเหตุของการซีด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุทางโภชนาการ สาเหตุรองลงมาคือ ภาวะซีดที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ หรือเป็นโรคเลือดชนิดอื่นๆ ได้
  • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, Free T4) การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับไทรอยด์ฮอร์โมน ในกรณีที่เด็กมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ อาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการช้า และมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine ) โรคไตบางชนิดจะไม่มีอาการบอกล่วงหน้า ดังนั้นการตรวจการทำงานของไตเป็นการบ่งบอกสภาวะการทำงานของไตว่ายังทำงานได้ปกติหรือไม่
  • ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (Non-FBG) เป็นการบอกถึงระดับน้ำตาลในเลือด และแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน
  • ตรวจการทำงานของตับ (ALT/SGPT, AST/SGOT) ตับมีหน้าที่ต่างๆมากมาย ตั้งแต่การสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ไปจนถึงทำหน้าที่ซ่อมแซม และทำลายของเสียหรือสารพิษในร่างกาย การตรวจการทำงานของตับทำให้รู้ว่าตับยังทำงานได้ปกติหรือไม่


เรามีบริการการตรวจเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจระดับวิตามินดี และการตรวจระดับธาตุเหล็ก ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ หรือตามคำแนะนำของแพทย์

  • การตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D) เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป เด็กเล่นอยู่ในบ้านมากกว่าเล่นนอกบ้าน ทำให้เด็กมีระดับวิตามินดีไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่เป็นตัวเสริมสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรง
  • การตรวจระดับธาตุเหล็ก (iron และ TIBC) เด็กในช่วงที่เจริญเติบโตเร็ว เช่น ช่วงวัยรุ่น ร่างกายต้องการธาตุเหล็กมาก หากกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตระดับสติปัญญา สมาธิและความจำของเด็กได้

พบกันได้ในงาน Bumrungrad Health Fair 2018 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ค. 61 @ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ , และ วันที่ 26 - 27 พ.ค. 61 @ Central World อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
 
ตรวจสขภาพเดก-cover-fb-healthy-child-checkup.png

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เวลาทำการ: ทุกวัน 07.00-20.00 น.

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

โทร: 02 011 5999 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


Related Health Blogs