bih.button.backtotop.text

ภาวะก่อนเบาหวาน ใกล้ตัวกว่าที่คิด

   
ภาวะก่อนเบาหวาน คืออะไร?
ภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes) คือ ภาวะสุขภาพที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ยังไม่สูงจนสามารถวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากมักไม่ทราบว่าตนมีภาวะก่อนเบาหวาน จึงทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น <>

สาเหตุของภาวะก่อนเบาหวานคืออะไร?
ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดถึงสาเหตุของภาวะก่อนเบาหวาน แต่ประวัติครอบครัวและกรรมพันธุ์ รวมถึงการขาดการออกกำลังกาย ภาวะน้ำหนักเกิน และไขมันสะสม อาจเป็นส่วนสำคัญในการเร่งให้เกิดภาวะก่อนเบาหวานได้ โดยเชื่อว่าผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานเกิดจากการจัดการกับน้ำตาลในร่างกายที่ผิดปกติไป

ปกติแล้วน้ำตาลที่อยู่ในเลือดมีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ เป็นแหล่งพลังงานของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ โดยแหล่งน้ำตาลส่วนมากมาจากการรับประทานอาหาร เมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือด จะมีการหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากตับอ่อน ชื่อว่า อินซูลิน ซึ่งมีหน้าที่ในการดึงน้ำตาลจากเลือดไปให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายใช้งาน หากมีการทำงานที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็อาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ภาวะก่อนเบาหวาน และอาจพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานต่อไปได้
 
อาการของภาวะก่อนเบาหวานมีอะไรบ้าง
ภาวะก่อนเบาหวานส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ แต่เราสามารถพบอาการเหล่านี้ได้
 • กระหายน้ำมากขึ้น
 • ปัสสาวะบ่อย
 • หิวบ่อย
 • อ่อนเพลีย
 • มองภาพไม่ชัด
 
ปัจจัยเสี่ยงของภาวะก่อนเบาหวานมีอะไรบ้าง?
จากการที่ภาวะก่อนเบาหวานมักไม่แสดงอาการให้เห็น หากเรารู้ถึงปัจจัยเสี่ยงของภาวะนี้ก่อนจะช่วยให้เราป้องกันการเกิดภาวะนี้ได้ โดยปัจจัยเสี่ยงของภาวะก่อนเบาหวานนั้นเหมือนกับปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานนั่นเอง
 • ภาวะน้ำหนักตัวเกิน
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน
 • มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือเคยคลอดบุตรน้ำหนักตัวมากกว่า 4 กิโลกรัม
 • มีกลุ่มอาการถุงน้ำในรังไข่ (Polycystic ovarian syndrome)
 • สูบบุหรี่
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูง
 
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมา
โดยส่วนมากภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาเกิดจากการที่ภาวะก่อนเบาหวานพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งโรคเบาหวานมักก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาได้ เช่น
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคหลอดเลือดและหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • เส้นประสาทถูกทำลาย
 • การมองเห็นผิดปกติ
 
การวินิจฉัยภาวะก่อนเบาหวาน?
การวินิจฉัยภาวะก่อนเบาหวานมักทำการตรวจวัดจากระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
 
 • การตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด หรือ HbA1c ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
 
ปกติ ภาวะก่อนเบาหวาน เบาหวาน
< 5.7% > 5.7% และ < 6.5% > 6.5%
 
 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหรือพลาสมาหลังจากอดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (Fasting blood sugar หรือ Fasting plasma glucose)
 
ปกติ ภาวะก่อนเบาหวาน เบาหวาน
<100 mg/dl >100 และ < 126 mg/dl > 123 mg/dl
 
 • การตรวจความทนต่อกลูโคส (Oral glucose tolerance test) เป็นการทดสอบการทำงานของตับอ่อนในการหลั่งอินซูลินหลังทานกลูโคสปริมาณสูง โดยวิธีการตรวจจะให้ผู้ตรวจดื่มน้ำละลายกลูโคส 75 กรัม หลังจากนั้น 2 ชั่วโมง จึงทำการตรวจวัดระดับกลูโคสในเลือด
 
ปกติ ภาวะก่อนเบาหวาน เบาหวาน
<140 mg/dl >140 และ < 200 mg/dl > 200 mg/dl
 
การรักษาและการดูแลตัวเองทำได้อย่างไร?
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดการรับประทานอาหารจำพวกไขมัน หยุดสูบบุหรี่ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะก่อนเบาหวานได้ อย่างไรก็ดี หากท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวานแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังที่กล่าวไปข้างต้นยังคงเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานต่อไป สำหรับในรายที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ผลหรือไม่สามารถทำได้ แพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมด้วย โดยยาที่ใช้ ได้แก่ Metformin


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลยาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Contact information: Drug Information Service ศูนย์ข้อมูลยาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Tel: +66(0) 2 011 3399 Email: [email protected]

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
          8.00-20.00  (BKK Time)
          02-0113984-5 and 02-113991

          20.00-8.00 (BKK Time)
          Contact center +662 066 8888 and  1378

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs