รู้ไว้ ห่างไกล COVID-19

มาร่วมติดตามสาระความรู้ดีๆ สู้ COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน กับ ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ Senoir Associate Chief Medical Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ที่นี่


รู้ไว้ ห่างไกล COVID-19
 

COVID-19 เกิดขึ้นได้อย่างไร?

COVID-19 เป็นกลุ่มโรคที่อุบัติใหม่ มีหลายปัจจัยเช่น ภาวะโลกร้อน เชื้อโรคที่ซุกซ่อนอยู่ ก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้ ซึ่งปัจจัยนี้มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์ส Bird Flu และเมอร์ส วันนี้มาถึง COVID-19
 

COVID-19 ติดต่อได้อย่างไร?

เชื้อ COVID-19 หลังจากที่ออกมาจาก Droplet Droplet ที่เราพูดถึงคือละอองฝอย ละอองฝอยออกจากปากออกจากน้ำมูก เวลาไอเวลาจาม ถ้าเราไปสัมผัส ท่านจะมีโอกาสติดเชื้อ
 

มีระยะฟักตัวกี่วัน?

COVID-19 ระยะฟักตัวจากข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากเป็นโรคเกิดใหม่ที่ยังไม่มีใครทราบ จากข้อมูลของ WHO พบว่าเริ่มมีอาการประมาณ 2-4 วัน แต่ในช่วงที่ยังไม่มีอาการคือ 14 วัน เพราะฉะนั้นถ้ามีความเสี่ยง ไม่ว่าจะไปสัมผัสหรือเดินทางมา 14 วัน ยังเป็นระยะที่ต้องติดตามดู
 

โรคยังไม่ได้แสดงอาการ สามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่?

ผู้ป่วยที่รับเชื้อเข้าไปแต่ยังไม่มีอาการ ก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้ครับ เป็นที่มาที่เราจะต้องรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากาก การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs