โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

info-มะเรงเมดเลอดขาว-web.jpg

 
มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลูคีเมีย (Leukemia) เป็นมะเร็งที่เกิดในไขกระดูก เกิดจากการที่เซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนเติบโตมากผิดปกติ ส่งผลให้มีอาการ เหนื่อยง่าย ใจสั่น และ วิงเวียนศีรษะ เนื่องจากภาวะโลหิตจาง จัดเป็นโรคมะเร็งที่มีความรุนแรงสูง พบได้ในทุกเพศทุกวัย


สถานที่ตั้ง

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

 

Related Health Blogs