เรื่องราวของผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชาวอเมริกันที่เดินทางมาเปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจ

23 เมษายน 2558
ทำไมฉันจึงเดินทางมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกระตุ้นหัวใจที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Related Health Blogs