ประสบการณ์จริงที่บำรุงราษฎร์กับการรักษาหลอดเลือดสมองตีบ

29 เมษายน 2557
เริ่มจากอาการไม่สามารถพูดสื่อสารได้ เมื่อมาพบแพทย์และตรวจด้วยMRI ก็พบว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบถึง70% และตัดสินใจรักษาด้วยการใส่ขดลวดขยายหลอดเลือด

Related Health Blogs