bih.button.backtotop.text

ประสบการณ์บำรุงราษฎร์ - มะเร็งเต้านม

"โชคร้ายที่เป็นมะเร็งเต้านม แต่โชคดีที่หมอช่วยรักษาเต้านมไว้ได้" สร้างจากประสบการณ์จริงของคนไข้ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงทำให้การเป็นมะเร็งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสียทีเดียว หากได้พบแพทย์ผู้ชำนาญมีประสบการณ์และความเข้าใจในการรักษาอย่างแท้จริง

"โชคร้ายที่เป็นมะเร็งเต้านม แต่โชคดีที่หมอช่วยรักษาเต้านมไว้ได้" สร้างจากประสบการณ์จริงของคนไข้ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงทำให้การเป็นมะเร็งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสียทีเดียว หากได้พบแพทย์ผู้ชำนาญมีประสบการณ์และความเข้าใจในการรักษาอย่างแท้จริง

Related Health Blogs