bih.button.backtotop.text

ตอบทุกคำถามกับ ดร. ณัชรสยามวาลา กับประสบการณ์ยืนยันเพศสภาพ

หลังจากที่ ดร. ณัชร สยามวาลา ได้มารับบริการ กระบวนการยืนยันเพศสภาพ ในวิธีการผ่าตัดแบบ Phalloplasty ครั้งที่ 1 ที่ Pride Clinic ถึงกับ inbox แตก!! เราเลยรวบรวมทุกคำถาม มาตอบให้ในคลิปนี้


 

หลังจากที่ ดร. ณัชร สยามวาลา ได้มารับบริการ กระบวนการยืนยันเพศสภาพ ในวิธีการผ่าตัดแบบ Phalloplasty ครั้งที่ 1 ที่ Pride Clinic ถึงกับ inbox แตก!! เราเลยรวบรวมทุกคำถาม มาตอบให้ในคลิปนี้

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs