bih.button.backtotop.text

ภาวะเด็กตัวเตี้ย

ภาวะเด็กตัวเตี้ย อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ภาวะตัวเตี้ยตามพันธุกรรม หรือภาวะตัวเตี้ยจากการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้า  
 

อัตราการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละวัย
อายุ อัตราการเพิ่มความสูง/ปี
แรกเกิด-1 ปี 25 ซม./ปี
1-2 ปี 12 ซม./ปี
2-4 ปี 7 ซม./ปี
ก่อนเข้าวัยรุ่น 4-6 ซม./ปี
ช่วงวัยรุ่น เพศหญิง 7 ซม./ปี
               เพศชาย 8 ซม./ปี
หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกตัวเล็กหรือเตี้ย ไม่สูงขึ้นเลยในช่วง 1-2 ปี หรือความสูงเฉลี่ยต่อปีตามอายุข้างต้นน้อยกว่าเกณฑ์โดยเฉลี่ย หรือเมื่อดูกราฟการเจริญเติบโตแล้วความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ตามอายุนั้นๆ แนะนำให้พาลูกมาพบแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและวินิจฉัยหาสาเหตุ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขให้ตรงตามสาเหตุนั้นๆ
เมื่อคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาพบแพทย์ แพทย์จะทำการซักประวัติถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันและการรับประทานอาหาร เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เด็กเจริญเติบโตไม่สมวัย และเมื่อวินิจฉัยหาสาเหตุได้แล้ว แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
  1. โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังและส่งเสริมให้ลูกรับประทานอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ในปริมาณที่เหมาะสม
  2. การแบ่งเวลาในการทำกิจวัตรประจำวันของลูก
  • ชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมในแต่ละวันเพื่อปรับสมดุลของฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต
  • การออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโต
  1. การดูแลลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ อันจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมด้านจิตใจและพัฒนาการ ทำให้ลูกเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย
ในปัจจุบันการรักษาด้วยฮอร์โมนการเจริญเติบโตมีรูปแบบยาดังนี้
  1. ยาฉีด
  2. ยาในรูปแบบใหม่ที่อาศัยการกระจายยาออกเป็นฝอยที่มีขนาดเล็กกว่าเข็มฉีดยาผ่านรอยเปิดเล็กๆ บริเวณผิวหนังโดยไม่ต้องฉีดยา
 
ทั้งนี้ยังไม่มียาฮอร์โมนการเจริญเติบโตในรูปแบบรับประทาน เนื่องจากโปรตีนจะสลายตัวในทางเดินอาหาร ทำให้เสียประสิทธิภาพไป

 

การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์กุมารเวช

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.13 of 10, จากจำนวนคนโหวต 39 คน

Related Health Blogs