bih.button.backtotop.text

วัคซีนคลินิก

คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic)

คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการรับบริการทางการเเพทย์ โดยใช้เวลาตั้งเเต่ลงทะเบียน พบเเพทย์ จ่ายเงิน และรับยา ไม่ถึง 1 ชม.ซึ่งบริการของคลินิกนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 

 

ให้การดูแลรักษาในเรื่องต่อไปนี้

  1. คลินิกพิเศษ(OPD Instant Clinic) เป็นคลินิกรักษาโรคทั่วไปที่มีอาการป่วยเล็กน้อย ไม่รุนเเรง เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เจ็บคอ เป็นไข้ ท้องเสีย ท้องผูก หรือสงสัยว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่ หรือมีบาดแผลเล็กน้อยจากอุบัติเหตุ สามารถเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับยากลับไปทานที่บ้าน
  2. คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่ควรฉีดโดยเฉพาะคนเป็นโรคเบาหวาน โรคปอด เพราะช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ คือลดโอกาส ลดความรุนแรงเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ หรือวัคซีนงูสวัดที่แนะนำให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ควรฉีด
  3. ในกรณีที่มียาทานป็นประจำเเละต้องการความรวดเร็วในการรับยาเพิ่ม หรือมาซื้อยาตาม list ยาเดิมที่มี ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ ยาลดไขมัน ซึ่งเป็นโรคที่กินยาต่อเนื่อง ผู้ป่วยอาจจะมาซื้อเอง หรือถ้าไม่สะดวกมาซื้อด้วยตนเอง สามารถให้คนอื่นมาซื้อยาแทนได้ คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) จะมีแพทย์ตรวจสอบก่อนว่ายานี้อันตรายหรือมีข้อระวังหรือไม่ หลังจากนั้นแพทย์จะสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
  4. การขอใบรับรองแพทย์ทั่วไป เช่น ใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคติดต่อ 5 โรคร้ายแรงหรือใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าทำงาน คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) จะมีแพทย์ที่สามารถตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ได้
 

ความพิเศษของ OPD Instant Clinicนี้

  • คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) ตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่สามารถตรวจโรคทั่วไป และโรคที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ให้บริการแบบครบทุกขั้นตอนในจุดเดียวกัน (one stop service) ตั้งแต่การลงทะเบียน การพบแพทย์ การชำระเงินและการรับยา โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง
  • คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและพร้อมให้บริการ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of Care Testing) นอกจากนี้คลินิกพิเศษ(OPD Instant Clinic) ยังสามารถเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ ทำให้ได้ผลการตรวจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 OPD_1200X643.jpg

คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic)

เปิดให้บริการตั้งแต่  7.00 น. - 18.00 น. ณ อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้นG ฝั่งทิศใต้ (ฝั่งฉุกเฉิน)  
หลังจาก 18.00 น. จนถึง 22.00 น. รับบริการ ณ Evening Unit อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 (ศูนย์โรคตับ)

ซึ่งให้บริการด้วยทีมแพทย์เดียวกันกับคลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic)แต่ระยะเวลาการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ

Contact Number

วัคซีนคลินิก
Tel: 02 066 8888
  • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

• วัคซีนคลินิก      
เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 7.00 น. - 18.00 น.
ณ อาคาร B ชั้นG ฝั่งทิศใต้ (ฝั่งฉุกเฉิน)

หลังจาก 18.00 น. จนถึง 22.00 น.
รับบริการ ณ Evening Unit อาคาร B ชั้น 3 (ศูนย์โรคตับ)

Location

• วัคซีนคลินิก 
- อาคาร B ชั้นG ฝั่งทิศใต้ (ฝั่งฉุกเฉิน)
- Evening Unit อาคาร B ชั้น 3 (ศูนย์โรคตับ)
คะแนนโหวต 9.91 of 10, จากจำนวนคนโหวต 22 คน

Related Health Blogs