bih.button.backtotop.text

คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic)

09 กันยายน 2562

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันด้วยบริการคลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) ที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยใช้เวลาตั้งแต่ ลงทะเบียน พบแพทย์ จ่ายเงิน รับยา ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และรับบริการสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป


คลินิกพิเศษ(OPD INSTANT CLINIC) ให้การดูแลรักษาในเรื่องต่อไปนี้

  • คลินิกพิเศษ(OPD Instant Clinic) เป็นคลินิกรักษาโรคทั่วไปที่มีอาการป่วยเล็กน้อย ไม่รุนเเรง เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เจ็บคอ เป็นไข้ ท้องเสีย ท้องผูก หรือสงสัยว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่ หรือมีบาดแผลเล็กน้อยจากอุบัติเหตุ สามารถเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับยากลับไปทานที่บ้าน
  • คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนที่ควรฉีดโดยเฉพาะคนเป็นโรคเบาหวาน โรคปอด เพราะช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ คือลดโอกาส ลดความรุนแรงเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ หรือวัคซีนงูสวัดที่แนะนำให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ควรฉีด
  • ในกรณีที่มียาทานป็นประจำเเละต้องการความรวดเร็วในการรับยาเพิ่ม หรือมาซื้อยาตาม list ยาเดิมที่มี ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ ยาลดไขมัน ซึ่งเป็นโรคที่กินยาต่อเนื่อง ผู้ป่วยอาจจะมาซื้อเอง หรือถ้าไม่สะดวกมาซื้อด้วยตนเอง สามารถให้คนอื่นมาซื้อยาแทนได้ คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) จะมีแพทย์ตรวจสอบก่อนว่ายานี้อันตรายหรือมีข้อระวังหรือไม่ หลังจากนั้นแพทย์จะสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
  • การขอใบรับรองแพทย์ทั่วไป เช่น ใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคติดต่อ 5 โรคร้ายแรงหรือใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าทำงาน คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) จะมีแพทย์ที่สามารถตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ได้
 

ความพิเศษของ OPD Instant Clinic นี้

  • คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) ตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่สามารถตรวจโรคทั่วไป และโรคที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ให้บริการแบบครบทุกขั้นตอนในจุดเดียวกัน (one stop service) ตั้งแต่การลงทะเบียน การพบแพทย์ การชำระเงินและการรับยา โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง
  • คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและพร้อมให้บริการ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of Care Testing) นอกจากนี้คลินิกพิเศษ(OPD Instant Clinic) ยังสามารถเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ ทำให้ได้ผลการตรวจที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


เปิดให้บริการทุกวัน 7.00-18.00 น. ณ อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ชั้น G ฝั่งทิศใต้ (ฝั่งแผนกฉุกเฉิน)

หลัง 18.00-22.00 น.* 
ณ Evening Unit อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น3 (ศูนย์โรคตับ)
*แต่ระยะเวลาการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้บริการ
 

อ่านรายละเอียด OPD Instant Clinic เพิ่มเติม คลิก