bih.button.backtotop.text

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร COVID-19

12 พฤษภาคม 2563

ติดตามอัพเดทสถานการณ์ COVID-19และมาตรการ มาตรการป้องกันตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์

สืบเนื่องจากประกาศการแจ้งเตือนของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ทางโรงพยาบาลมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และยังได้นำวิธีปฏิบัติที่ได้ผลเป็นเลิศ(Best practice migration) ที่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้จากการสกัดกั้นการแพร่กระจายของโรคในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซาร์ส และโรคเมอร์ส มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดภายในโรงพยาบาล

ติดตามอัพเดทสถานการณ์โคโรนาไวรัสและมาตรการป้องกันของโรงพยาบาลได้จากข้อมูลด้านล่าง


กักตัวอยู่บ้าน กับ 8 อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

8-foods-to-boost-your-immune_website.jpg

แนวทางการเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สำหรับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

Diabetes-Diet-Food-1200X1200-Website.jpg

8 กลุ่มผู้ป่วยที่หากติด Covid-19 เสี่ยงมีอาการรุนแรง

AW-Info-8-กลมเสยง-1500.jpg

คลินิกโรคหวัด แยกพื้นที่จากศุนย์อื่นๆ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุด

Fever-and-ARI-clinic_Website.jpg


บำรุงราษฎร์เผยโฉมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ผลิตในอเมริกาถึงไทยเเล้วบริการของบำรุงราษฎร์ สำหรับผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

 

Artwork-บรการชวงพรกฉกเฉน-1500x1875.jpg

การกิน การดื่ม การสัมผัส COVID-19

artwork44.jpg


เมื่อจำเป็นต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือไปโรงพยาบาลในช่วง COVID-19

artwork33.jpgการออกกำลังกายที่บ้านในช่วงกักกันตัวเอง COVID-19

artwork22.jpg

 

ออกนอกบ้านอย่างไร ให้พ้นภัย COVID-19

artwork11.jpg

 


เบื้องหลังการทำงานของเหล่าบำรุงราษฎร์

อ่านข้อมูลอินโฟกราฟิก คลิก

behind-1040x1040.jpg
 


รู้เท่าทันไวรัสอย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก โดย ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ สนทนากับ คุณสุทธิชัย หยุ่น ในรายการ Suthichai Live
 

 

 


มาตรการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการตรวจคัดกรอง

และป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

  

วิธีการเลือกหน้ากากอนามัย เลือกใช้ให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ และใช้ยี่ห้อและซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือ


AW-MEDICAL-MASK_TH_1040X1040.jpg


 

บำรุงราษฎร์ เสริมความเชื่อมั่น นำร่องติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermoscan) ณ จุดทางเข้า ซึ่งสามารถตรวจพบผู้มีอาการไข้ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ผู้มาเยือนและพนักงานของโรงพยาบาล


Thermoscan_BIH.jpg

 

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ

อ่านข้อมูลอินโฟกราฟิก คลิก

5-things-coronavirus_th.jpg

 


COVID-19เท่าทัน พร้อมป้องกัน รู้เข้าใจเเละรู้วิธีสังเกตอาการ พร้อมวิธีป้องกันให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา

อ่านข้อมูลอินโฟกราฟิก คลิก

 

Coronarvirus_TH.jpg
 


แม้ในสถานการณ์ปกติมาตรการการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่กระจายของโรคเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลทำการเตรียมการและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

Message-to-customer-Poster_TH.jpg

 
    Scroll for more