เบื้องหลังการทำงานของเหล่าบำรุงราษฎร์

26 กุมภาพันธ์ 2563

Covid-1040x8078-(1).jpg

ขอขอบคุณมดงาน เหล่าฮีโร่ตัวจริงของเรา โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดภายใน รพ. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

Related Health Blogs