สู่ความเป็นเลิศ "ศูนย์กลางฝึกอบรมทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง " ระดับสากล

10 กุมภาพันธ์ 2563

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และเครือข่ายพันธมิตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 51 ในปี 2563 นี้

กระดกสนหลง.jpg
 

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย)  นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ (ที่ 4 จากซ้าย) นพ. วิญญู รัตนไชย ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ซ้ายสุด) พร้อมด้วย ศ. นพ. เซบาสเตียน รุทเทน ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและบำบัดความปวด โรงพยาบาลเซนต์ แอนนา ประเทศเยอรมนี (ที่ 3 จากซ้าย) และเครือข่ายพันธมิตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 51 ในปี 2563 นี้ (51st  International Training Course for Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 ในปีนี้มีศัลยแพทย์นานาชาติจำนวน 86 ราย จาก 10 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) อิหร่าน และ ไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สู่การเป็น Medical Training Hub ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง มาตรฐานระดับสากล ในภูมิภาคเอเชีย