bih.button.backtotop.text

การตรวจหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)

การตรวจหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test) เป็นการตรวจโดยใช้เตียงที่ปรับเอียงได้เพื่อประเมินสาเหตุของภาวะเป็นลมหมดสติ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจเต้นช้าลงและหลอดเลือดขยายตัว ความดันโลหิตลดลง เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยและเป็นลมหมดสติในที่สุด

การตรวจด้วยวิธีนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยสาเหตุของภาวะเป็นลมหมดสติและกำหนดแนวทางการรักษาที่เหมาะสมได้

ขั้นตอนการตรวจ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • เจ้าหน้าที่จะซักประวัติย่อของผู้เข้ารับการตรวจโดยเน้นที่อาการปัจจุบันและประวัติคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
 • ผู้เข้ารับการตรวจนอนบนเตียงพิเศษที่มีเข็มขัดนิรภัยรัดร่างกายไว้และมีที่วางเท้า จากนั้นจะได้รับสารละลายและยาทางสายน้ำเกลือ
 • เจ้าหน้าที่จะติดแผ่นขั้วไฟฟ้า (electrode) ที่หน้าอกผู้เข้ารับการตรวจแล้วต่อเข้ากับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อดูอัตราการเต้นของหัวใจ
 • แพทย์จะสังเกตความดันโลหิต อัตราชีพจร และอาการของผู้เข้ารับการตรวจในระหว่างที่ทำการตรวจ
 • เมื่อผู้เข้ารับการตรวจรัดเข็มขัดนิรภัยแล้ว เจ้าหน้าที่จะปรับเตียงให้อยู่ในแนวตั้ง 1-2 ครั้งระหว่างการตรวจ
 • ในการทดสอบช่วงแรกแพทย์จะไม่ให้ยาแก่ผู้เข้ารับการตรวจ แต่หากผลออกมาเป็นปกติ แพทย์จะให้ยาที่ทำให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นแล้วทำการทดสอบซ้ำ
 • หากผู้เข้ารับการตรวจรู้สึกเวียนศีรษะ คลื่นไส้ เหงื่อออกมากหรืออ่อนเพลียระหว่างการทดสอบ ให้แจ้งแพทย์ทราบทันที
 • หากผู้เข้ารับการตรวจเป็นลมระหว่างทดสอบ แพทย์จะปรับเตียงกลับไปสู่แนวระนาบและสังเกตอาการระหว่างคืนสติ โดยทั่วไปผู้เข้ารับการตรวจมักจะได้สติทันที
 • ความดันโลหิตต่ำเป็นเวลานาน
 • เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
 • แพ้ยาที่ได้รับ
 • หากนัดเข้ารับการตรวจก่อนเวลา 14.00 น. ให้งดอาหารและเครื่องดื่มหลัง 24.00 น. คืนก่อนตรวจ
 • หากนัดเข้ารับการตรวจหลังเวลา 14.00 น. ให้งดอาหารและเครื่องดื่มหลัง 08.00 น. ของวันที่ตรวจ
 • หากต้องรับประทานยาตอนเช้า ให้จิบน้ำเพียงเล็กน้อยเมื่อรับประทานยา

Related conditions

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันโรคหัวใจ (Heart Institute)

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.51 of 10, จากจำนวนคนโหวต 45 คน

Related Health Blogs