bih.button.backtotop.text

การผ่าตัด Tetralogy of Fallot Correction

Tetralogy of Fallot correction (TOF correction) คือ วิธีการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหลายชนิด ความผิดปกติเหล่านี้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหัวใจและเป็นเหตุให้เลือดจากหัวใจที่ไปเลี้ยงส่วนอื่นๆ ของร่างกายมีปริมาณออกซิเจนต่ำ เมื่อเลือดที่มีออกซิเจนต่ำถูกสูบฉีดไปตามร่างกาย นิ้วมือ นิ้วเท้า และริมฝีปากอาจปรากฏเป็นสีเขียวคล้ำ อาการนี้เรียกว่าภาวะเขียว ส่วนอาการอื่นๆ ประกอบด้วยอาการหายใจไม่สะดวกและหายใจถี่ นิ้วมือนิ้วเท้าปุ้ม (หนังใต้เล็บหนาตัว ทำให้เล็บโค้งงอลงล่าง) น้ำหนักไม่ค่อยขึ้นและมีอาการหงุดหงิดง่าย มักตรวจพบในวัยทารกหรือไม่นานหลังจากนั้น การแก้ไขความผิดปกตินี้จะช่วยให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นได้อย่างมาก

Tetralogy of Fallot มีลักษณะของความผิดปกติทางหัวใจ 4 อย่างด้วยกัน ได้แก่
  • ภาวะความบกพร่องของผนังกั้นหัวใจห้องล่างหรือ ventricular septal defect (มีรูรั่วที่ผนังกั้นระหว่างหัวใจห้องล่าง)
  • ภาวะหลอดเลือดแดงไปปอดตีบแคบ (การตีบแคบของลิ้นหัวใจและทางออกจากหัวใจห้องล่างขวาเข้าสู่หลอดเลือดแดงไปปอด)
  • ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่อยู่ตำแหน่งผิดปกติ (หลอดเลือดแดงใหญ่อยู่เบนไปทางขวาและคร่อมระหว่างหัวใจห้องล่างที่ผิดปกติ แทนที่จะต่อเชื่อมอยู่กับหัวใจห้องล่างซ้าย)
  • ภาวะหัวใจห้องล่างขวาโตเกินไป (มีการหนาตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ)
จังหวะเวลาของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับลักษณะอาการ แต่โดยทั่วไปจะเริ่มภายในช่วงอายุ 2 ปีแรก
 
ความสำเร็จจากการทำหัตถการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์
 
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่รักษาด้วยวิธีนี้
การผ่าตัดเป็นการรักษาเพียงทางเดียวที่ให้ผลดีสำหรับ Tetralogy of Fallot โดยปกติผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตหรือเกิดภาวะทุพพลภาพในวัยหนุ่มสาวได้
 
การใช้ยาและการผ่าตัดต่อเส้นเลือดลัดวงจรเทียม Blalock-Taussig shunt (เป็นการผ่าตัดชั่วคราวซึ่งบางกรณีมีความจำเป็นสำหรับเด็กที่ร่างกายอ่อนแอเกินไปหรือยังเด็กเกินไปสำหรับการผ่าตัดซ่อมแซมเต็มครบทุกขั้นตอน)
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

Related Packages

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs